Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

0477 deb9
proof animals don't like children
Reposted frombecurious becurious viaPaseroVirus PaseroVirus
8509 454e
Reposted fromNeutrum Neutrum viaPaseroVirus PaseroVirus
Reposted fromdoener doener viaPaseroVirus PaseroVirus
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viascorpix scorpix
Kiedy patrzymy wstecz, mamy wrażenie, że nasze życie układa się w schemat; każde wydarzenie zaczyna się wydawać logiczne - jakby coś - albo ktoś - z wyprzedzeniem rozplanowało nasze kroki (i potknięcia).
— Stephen King – Przebudzenie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viascorpix scorpix
7531 3f14
Reposted fromanananana anananana viascorpix scorpix
6167 b27f 500
Reposted frompolandia polandia viasoadysta soadysta
4862 5b4b
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viasoadysta soadysta
7590 3f20 500
Reposted fromEvilWorm84 EvilWorm84 viaemciu emciu
7279 bf44 500
Reposted fromidiod idiod viaRedPenny RedPenny
pierdolona ponowoczesność.  zaprzeczanie samemu sobie.  wieczny eskapizm.  żeby było łatwiej, byle z górki.  byle nie trzeba było ocierać potu ani łez.  jak chomik w kółku, albo świnia w rzeźni, która czeka aż umrze i nigdy nie widzi słońca. odrzucanie człowieczeństwa. afirmacja brzydoty.  byle się nie oparzyć o coś ciepłego.  wieczna emocjonalna zmarzlina.  syberia miłości i grenlandia empatii.  byle nie wyrosło nic.  byle nie trzeba było się martwić co z tym zrobić. byle się nie zagłębiać bo może zostać.  pierdolę ponowoczesność. 
— john planty
1104 359f
Reposted frommartynkowa martynkowa viaeffystonem effystonem

May 27 2015

5952 3346 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viarol rolReposted fromolbaria olbaria viaRedPenny RedPenny
0912 3da1
Reposted frombaboooshka baboooshka viashampain shampain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl