Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

0100 c11a
Reposted from4777727772 4777727772 viapuszka puszka
2297 900e
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

June 14 2015

4994 d800 500
Reposted byseeyouinthehell seeyouinthehell

June 11 2015

1281 2a0e 500

olanthanide:

forni-kate:

mortalsun:

A black crow attacks one of the Pope’s white doves.

intense

Rise lucifer

This is the sort of thing that if I read it in fiction I would’ve condemned it as being too heavy handed with the symbolism. 

Reposted fromcroiea croiea viashampain shampain

when u guess an old password right

Reposted fromtron tron viano-longer-kore no-longer-kore
3722 3485 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
9226 d6e1 500

Photographer: Aleksander Ikaniewicz -  Ikaniewicz Art
Model:  Merzmeat
Assistant:  Wiktoria Szadkowska

Reposted fromcuty cuty viaemciu emciu
6465 c3b9
0551 c4da
important
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viaemciu emciu
0468 d928
Reposted fromtelewizja telewizja viano-longer-kore no-longer-kore
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viapaasiak paasiak

June 10 2015

Ja jestem dziewczyną zagubioną w przestrzeni, dziewczyną, która znika, blednie i wtapia się coraz głębiej i głębiej w tło. Pewnego dnia nagle odejdę, jak kot, ale sztuczne ciepło mojego uśmiechu, błazeńskie wygięcie ust, jakie widuję się u bardzo smutnych ludzi lub złoczyńców w filmach Disneya, pozostanie, ironiczne memento. To ja jestem dziewczyną, która wydaje się tak roziskrzona i pełna życia,a która wkrótce odejdzie. Kiedy spojrzysz na to zdjęcie ponownie, już mnie na nim nie będzie, zapewniam cię. Zostanę wymazana z historii, jak zdrajca w Związku Radzieckim. Ponieważ z każdym dniem czuję się bardziej niewidzialna, każdym dniem pokrywa mnie głębsza ciemność, płachty, płachty ciemności, które mnie duszą w zabójczym letnim słońcu. Już go  nawet  nie widzę, ale czyje, jak pali mi skórę.
— Wurtzel Elizabeth - Kraina Prozaca
5023 cc75 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaOnly2you Only2you
Women boxing on a roof, circa 1930s
   
via No Day But Today
Reposted fromagravaine agravaine viainsanedreamer insanedreamer
6257 68ba 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
9516 0afb
Reposted fromcorkeyL corkeyL viapuszka puszka
1069 f42c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapuszka puszka
2253 741f 500

g00bz:

This is my uncle in 1984. 

Reposted fromdorks dorks viapuszka puszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl